Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier.

www.itpreneurs.nl in een nieuw jasje!

Sinds ruim een week is de volledig vernieuwde website van ITpreneurs in de lucht! Wij zijn overtuigd dat onze nieuwe website gebruikersvriendelijker is, beter aansluit op de huidige tijdsgeest en op onze programma's en activiteiten.

Neemt u eens een kijkje bij de volgende onderdelen:

  • Programma's: via een eenvoudige filterfunctie vindt u direct de leeroplossing voor uw doelgroep of binnen uw werkveld.
  • Agenda: hier vindt u niet alleen een overzicht van ITpreneurs-bijeenkomsten, maar ook een overzicht van evenementen waar u ons kunt vinden.
  • Over ITpreneurs: onze visie, missie en werkwijze geven u een duidelijk beeld van wie wij zijn, wat wij doen en waar wij voor staan.

Graag tot itpreneurs.nl!


Masterclass Lezen & Schrijven

Laaggeletterden en de computer, gaan ze samen?

Laaggeletterdheid krijgt sinds een aantal jaren veel aandacht vanuit politiek en maatschappij. Door de Wet Werken naar Vermogen wordt een efficiënte en effectieve aanpak van laaggeletterdheid de komende tijd nog belangrijker. Immers, goed kunnen lezen en schrijven versterkt het zelfvertrouwen en vergroot de kans op een reguliere arbeidsplaats.

Laaggeletterdheid houdt, naast de vaardigheden voor lezen en schrijven, ook voldoende digitale vaardigheden en het gebruik van ICT in (Actieplan Laaggeletterdheid, september 2011). Maar in hoeverre gaan lezen, schrijven en het gebruik van de computer samen?

Tijdens de Masterclass Lezen & Schrijven op 11 november vindt u het antwoord!

U leert waarom laaggeletterden moeite hebben met lezen en schrijven en aan de hand van het programma Aan het Werk ontdekt u:

  • hoe de kans van laaggeletterde werknemers op regulier werk vergroot kan worden
  • welke methoden hierbij goed werken
  • hoe dit op digitale wijze bereikt kan worden
  • hoe een dergelijk traject in de praktijk werkt

Kijkt u voor het volledige middagprogramma op onze website. Kosten voor deelname bedragen €75,00. Schrijf snel in!


Kennispodium 2011 verplaatst

Zoals in eerdere nieuwsbrieven gecommuniceerd, stond op 1 december het Kennispodium Werk & Technologie op de agenda.

De afgelopen maanden merkten wij dat er veel belangstelling voor het Kennispodium en het thema van dit jaar bestond, maar dat het voor veel organisaties en werknemers niet het juiste tijdstip bleek om hieraan deel te nemen. Enerzijds had dit te maken met conferenties van o.a. Blik op Werk en Divosa die zich in dezelfde periode op dezelfde doelgroep richten, en anderzijds aan de veranderende markten die, zoals ook u zult ervaren, zwaar onder druk staan.

Door deze zaken hebben wij besloten om het Kennispodium 2011 uit te stellen naar een geschikter moment.

Bent u benieuwd waar u ons de komende maanden kunt vinden? Kijk dan voor een overzicht op onze website of in de agenda hieronder.


Korting Serious Gaming congres

Op 14 en 15 december vindt het congres Serious Gaming plaat over de nieuwste vormen, technieken en didactische inzichten op het gebied van gaming. Ook ITpreneurs is van de partij! ITpreneurs presenteert de game Merkjezelf, bedoeld om mbo-studenten voor te bereiden op het arbeidsproces.

Als relatie van ITpreneurs kunt u met 20% korting aan deze conferentie deelnemen. Stuur een mailtje o.v.v. 'VIPcode 777' naar Marie-José de Vries (SBO) die de organisatie in handen heeft.


Leerportaal Lijn21

OntmoetPlanB stimuleert mensen die nét de aansluiting missen met de arbeidsmarkt, de stap te maken naar een beroepsopleiding en/of betaald werk. Dit doen zij via de eigen methodiek Lijn21. Lijn 21 gaat uit van een aangepast AKA-programma, taalonderwijs en onderwijs gericht op competenties. In opdracht van OntmoetPlanB heeft ITpreneurs onlangs een digitaal leerportaal ontwikkeld voor deze methodiek.

ITpreneurs kan ook voor uw organisatie een digitale leeromgeving maken. Neemt u voor meer informatie contact op met Frank Bos.


ITpreneurs aanwezig bij Divosa Najaarscongres!

Hoe kan de lokale overheid kansen bieden aan mensen die het niet zelf redden? Maximaal Vermogen is het thema van het aanstaande Divosa Najaarscongres op 24 november. Ook ITpreneurs is hierbij aanwezig! Op de beursvloer presenteren wij onze digitale leeroplossingen ZET en Aan het Werk.

ZET ondersteunt laagopgeleide autochtone en allochtone werkzoekenden in hun re-integratietraject. Aan het Werk is bedoeld voor laagopgeleide en laaggeletterde werknemers in (SW-)bedrijven en voor (laaggeletterde) deelnemers aan een MBO entree-opleiding (AKA).

Interesse? We ontmoeten u graag op 24 november bij het Divosa Najaarscongres in het Circustheater in Scheveningen.


Terugblik seminar Ouderbetrokkenheid

Op 12 oktober organiseerden ITpreneurs en CPS Onderwijs het seminar ouderbetrokkenheid. Er werd ingegaan op het begrip ouderbetrokkenheid, het communicatieplatform Klascontact en de gebruikerservaringen van basisschool de Kievit, die als eerste gebruikers van Klascontact naar Nieuwegein waren afgereisd om hun enthousiaste reacties te delen. Lees het verslag terug op onze website.


ITpreneurs werkt aan...

Iedere maand stellen we één van onze medewerkers aan u voor die vertelt over het project waaraan hij of zij werkt of gewerkt heeft. Deze editie Nancy Steutel.

Naam medewerker: Nancy Steutel
Functie: Customer Service Manager
Project: Groeplink

Klascontact is een communicatieplatform dat op dit moment al op meer dan 700 scholen in België en Nederland succesvol wordt ingezet om de communicatie tussen ouders, leerkrachten en directie in het primair onderwijs over pedagogische, didactische, maar ook praktische zaken te stimuleren.


“Waarom ontwikkelen jullie dit niet voor de Kinderopvang? Het verhogen van ouderbetrokkenheid staat ook hier hoog op de agenda.” werd ons verteld.

Daarom heeft Klascontact sinds deze maand een broertje: Groeplink, voor ouders, groepsleiders en directie van kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en brede scholen. Momenteel werk ik aan de website en de verdere totstandkoming van het communicatieplatform voor deze nieuwe doelgroep.

Kent u iemand werkzaam in de kinderopvang of bent u zelf ouder van een kind dat naar de opvang gaat? Kijk dan vanaf volgende week op www.groeplink.nl en ontdek wat dit platform voor u én uw kind kan beteken!


Agenda 2011

Onderwerp

Datum

Het Jonge Kind

1 november 2011

Masterclass Lezen & Schrijven

11 november 2011

Divosa Najaarscongres

24 november 2011

Serious Gaming

14 + 15 december 2011


Deze mail is afkomstig van:
ITpreneurs CSI B.V.
Weena 324 -326
3012 NJ - Rotterdam
Tel: 010 7110260
Fax: 010 7110261

Waarom ontvang ik deze mail?
Deze e-mail ontvangt u wanneer u bij ons bekend staat als gebruiker van onze producten, wanneer u eerder een bezoek hebt gebracht aan een Masterclass, Kennispodium of de ITpreneurs stand op een andere conferentie, of wanneer u zichzelf hebt ingeschreven.

Geen mail meer?
Wenst u in de toekomst geen e-mails van ons meer te ontvangen, klik dan op de link 'uitschrijven' onderaan deze mail.


Volg ITpreneurs via: